Vilka vi är

Vi är en liten redovisningsbyrå med en stor vision om att företagande ska vara enkelt och roligt.

PERM leds av Magnus Runsten som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemsskap i Srf konsulterna. Att anlita en auktoriserad redovisningskonsult är en garanti för att redovisningen håller måttet och en försäkran mot obehagliga överraskningar.

Vårt arbete är kvalitetssäkrat genom att vi följer branschstandarden Rex. Därför kan vi till din årsredovisning eller ditt bokslut utfärda en s k ”Rapport om årsredovisningen” eller ”Rapport om årsbokslutet” som är en kvalitetsstämpel som ger din redovisning högre status vilket är särskilt värdefullt för små aktiebolag som inte anlitar godkänd eller auktoriserad revisor.

Magnus team består av redovisningskonsulterna; Eva Gutebo, Pia Lindahl och Malin Yverås.

Du som söker dig till oss kanske är en blivande eller etablerad företagare som eftersträvar hög kvalitet både i det du själv presterar och i de tjänster som du upphandlar. Du är intresserad av att utveckla ditt företag och att utnyttja den information som kan hämtas ur redovisningen för att blicka framåt och styra ditt företag mot ökad lönsamhet. Eller så är du styrelseledamot i en ekonomisk eller ideell förening och väl medveten om ditt ansvar för föreningens ekonomi. Därför vill du förstås att den redovisning som du ansvarar för ska vara korrekt och ge ett gott underlag för styrelsens beslut.

Med oss kan du känna dig trygg!

Möt vårt team

Magnus Runsten

Auktoriserad redovisningskonsult

Eva Gutebo

Redovisningskonsult

Pia Lindahl

Redovisningskonsult

Malin Yverås

Redovisningskonsult