Våra tjänster

Vi erbjuder hjälp med allt från start av verksamhet till rådgivning, bokföring, löner, bokslut och deklarationer samt avveckling av verksamheter. 

Vi kan hjälpa dig med...

Start av verksamhet

Vi hjälper dig att bilda enskild firma, förening, handelsbolag eller aktiebolag efter att tillsammans med dig ha gått igenom förutsättningarna, så att du kan välja den organisationsform som passar dig bäst.

Information & rådgivning

Har du det stöd i ditt företagande / föreningsarbete som du behöver? Vi kan fungera som ditt bollplank. Genom ett telefonsamtal eller en fråga i ett mail till oss får du strax svaren som löser dina problem så att du kan komma vidare.

Bokföring & moms

Vi går igenom ditt behov av hjälp med bokföring och kommer överens om fördelningen mellan vår och din arbetsinsats. Vi kan också hjälpa dig med momsredovisningen.

Bokslut & deklarationer

Vi kan göra företagets/föreningens bokslut och om du har ett aktiebolag kan vi upprätta årsredovisning och protokoll från stämma. Vi kan även göra företagets och företagsledarens deklarationer.

Fakturering & reskontra

Vi kan sköta din fakturering och dina kravrutiner. Vi kan också hålla ordning på dina leverantörsfakturor och se till att de blir betalda i tid. I samband med att vi gör fakturering och betalningar kan vi också bokföra dessa affärshändelser.

Lönehantering

Du kan ta oss till hjälp med löneberedning med beräkning t.ex av sjukavdrag och semester samt med att upprätta arbetsgivardeklarationer. Vi besvarar även gärna dina frågor som har med relationen arbetsgivare och personal att göra.

Revision

I ekonomiska föreningar, bostadsrättsföreningar och i ideella föreningar kan vi åta oss uppdrag som revisor. Behöver du en revisor i ditt AB så kan vi rekommendera en passande som finns i vårt nätverk.

Affärsrådgivning m.m.

Vi kan åta oss diverse ekonomiska utredningar, t.ex. företagsanalys med prognoser och värderingar. Vi kan också vara din hjälp vid kontakter med t.ex. Skatteverket, banker, försäkringsbolag och fackföreningar.

Kontaktförmedling

Som kund hos oss har du dessutom tillgång till vårt stora nätverk av specialister inom områden som revision, juridik, IT, försäkringar och marknadsföring.

Som kund hos oss får du även...