PERM underlättar företagande.

Vi som jobbar på PERM har lång erfarenhet och högsta kompetens när det gäller att hjälpa småföretag och föreningar med allt från start av verksamhet och rådgivning till bokföring, löner, bokslut och deklarationer.

Senaste nytt

Digitalisering av bokföring!

Allt mer av bokföringsunderlagen kommer till oss i digital form som mail, pdf, bildfiler, sms mm. Det är då viktigt för den bokföringsskyldige företagaren att känna till att bokförings-underlagen måste arkiveras i den form man har fått dem. Får man t ex en pappersfaktura som man skannar och mailar till sin redovisare är man skyldig att själv bevara pappersfakturan för att kunna ta fram den vid en kontroll. Och om man fotar kvitton och skickar bildfiler till bokföringen måste man behålla papperskvittona. Underlag som man får i digital form och skriver ut på papper till sin bokförare måste man själv spara filen för! Det kan verka onödigt men är tyvärr vad bokföringslagen kräver av oss idag!

Kontakta oss för mer information om dokumentation o arkivering.

Fler nyheter

Fler nyheter kan du få från Srf konsulternas nyhetsbevakning som löpande informerar om viktiga händelser för dig som företagare.

Vi kan hjälpa dig med...

Start av verksamhet

Vi hjälper dig att bilda enskild firma, förening, handelsbolag eller aktiebolag efter att tillsammans med dig ha gått igenom förutsättningarna, så att du kan välja den organisationsform som passar dig bäst.

Information & rådgivning

Har du det stöd i ditt företagande / föreningsarbete som du behöver? Vi kan fungera som ditt bollplank. Genom ett telefonsamtal eller en fråga i ett mail till oss får du strax svaren som löser dina problem så att du kan komma vidare.

Bokföring & moms

Vi går igenom ditt behov av hjälp med bokföring och kommer överens om fördelningen mellan vår och din arbetsinsats. Vi kan också hjälpa dig med momsredovisningen.

Bokslut & deklarationer

Vi kan göra företagets/föreningens bokslut och om du har ett aktiebolag kan vi upprätta årsredovisning och protokoll från stämma. Vi kan även göra företagets och företagsledarens deklarationer.

Fakturering & reskontra

Vi kan sköta din fakturering och dina kravrutiner. Vi kan också hålla ordning på dina leverantörsfakturor och se till att de blir betalda i tid. I samband med att vi gör fakturering och betalningar kan vi också bokföra dessa affärshändelser.

Lönehantering

Du kan ta oss till hjälp med löneberedning med beräkning t.ex av sjukavdrag och semester samt med att upprätta arbetsgivardeklarationer. Vi besvarar även gärna dina frågor som har med relationen arbetsgivare och personal att göra.

Vilka är vi?

PERM är en liten redovisningsbyrå bestående av ett kunnigt och engagerat gäng redovisningskonsulter som verkar för att göra det enkelt och roligt att driva företag. Vårt team består av Magnus Runsten, Eva Gutebo, Pia Lindahl och Malin Yverås.

Med oss kan du känna dig trygg!

Fortnox Byråpartner

Som Fortnox Byråpartner jobbar vi med digitala program och tjänster som underlättar ditt företagande och möjliggör ett mer effektivt samarbete mellan dig och oss.